Därför säger vi nej till vinst i välfärden

Jag_och_LottenFeministiskt initiativ vill stimulera småföretagandet, och undanröja de hinder som gör det svårare för vissa grupper att starta och driva företag, skriver Jessica Blom Larsson (Fi) och Lotten Sunna (Fi) i SvD Brännpunkt.

Många privata företag har nyskapande idéer om vård, skola och omsorg som bidrar till en uppskattad mångfald i utbudet av välfärdstjänster. Feministiskt initiativ vill värna om denna mångfald.

Det påstås ibland, från liberalt håll, att Fi kidnappat feminismen och gjort den till ett socialistiskt projekt. Och att vi därigenom kommer förstöra för de kvinnor som, tack vare privatiseringen av dessa sektorer, startat egna företag.

Feministiskt initiativ har inte några som helst planer på att förstöra för de småföretagare som gett sig in i välfärdsbranschen, tvärtom. Vi är övertygade om att majoriteten av dem är seriösa och håller hög kvalitet. Huvudprincipen måste dock vara att den skattefinansierade välfärden bedrivs i offentlig regi men med inslag av alternativa driftsformer där eventuella vinster sparas, eller återinvesteras, i företaget. Skattepengar ska inte användas för vinstutdelningar i riskkapitalbolag, utan till förbättringar i välfärden.

I dag finns de företagande kvinnorna hos barn, gamla och sjuka. Nämligen i skola, vård och omsorg. I ett företagande som det är oerhört svårt att få vinst i. Småföretagare inom dessa områden kämpar redan nu hårt med att få det att gå runt. De stora pengarna i välfärdssektorn tjänas i vinstdrivande koncerner och det är denna del av välfärdstjänsterna som är problemet, inte de många små egna företagen.

Med långtgående ekonomiska avkastningskrav riskeras kvaliteten. Och en ständig konkurrensutsättning försvårar möjligheterna att erbjuda en kvalitativt bra verksamhet till alla. Att oreglerat låta privata bolag ta ut vinster ur de skattefinansierade verksamheter som utgör basen för välfärden skapar problem.

Det kunde vara lätt för oss att gå i fällan som de marknadsliberala gillrar. En feminist kan väl inte hävda att kvinnor ska ha sämre möjligheter än män att starta företag? Och det gör vi inte heller. Vi likställer samhällets subventioner till mäns Rot-tjänster med kvinnors Rut-tjänster. I bägge fallen vill vi avskaffa subventionerna. Vi är inte heller emot privat företagsamhet. Tvärtom vill vi öka kvinnors och mäns möjlighet att starta eget.

Fi arbetar för jämställdhet, jämlikhet och rättvisa. Vi vill göra oss av med strukturer och normer som försvårar möjligheten att nå dessa mål. Att sälja ut välfärden, för att gynna kvinnors företagande, är en missvisande patriarkal genväg som gynnar ett fåtal på bekostnad av ett flertal. Fi vill i stället nå långsiktig och rättvis jämställdhet för alla. Att vård-, skola- och omsorgssektorn är kvinnodominerade är ett faktum, men majoriteten av dessa kvinnor är inte egna företagare. Att förvissa oss om goda anställningsförhållanden, arbetsmiljö och en jämställd och jämlik vård är därmed vår första prioritet. Möjligheten att uppnå detta ökar ifall vinsterna i välfärden går tillbaka in i välfärden, och inte försvinner ned i riskkapitalisters och aktieägares fickor.

Forskning visar också att en högre andel av utrikes födda, såväl kvinnor som män, är småföretagare. Enligt studier driver utrikes födda oftare vitaliserande verksamheter. Det vill säga utvecklar varor och tjänster som inte tidigare funnits på marknaden. Däremot har utrikes födda oftare svårt att hitta finansiering och rådgivning för sitt företagande.

Patriarkala normer och strukturer skär igenom alla samhällsklasser, yrkesgrupper, organisationer och företag. Att majoriteten egna företagare är män är därmed inte något som vi bortser ifrån. Feministiskt initiativ vill stimulera småföretagandet, och undanröja de hinder som gör det svårare för vissa grupper att starta och driva företag. Ett led i det arbetet är att öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för dessa gruppers företagande.

Vi vill även förenkla skattesystemet för små företag, och se över arbetsgivaravgifter för fåmansföretag. Vi ska också verka för att diskriminering vid kreditbedömning av verksamhetsidéer ska kunna åtgärdas via lagstiftning, på samma sätt som exempelvis diskriminering vid anställning, samt att trygghetssystemen utformas så att företagare får samma villkor som den som är anställd.

Kvinnors företagande är viktigt för oss i Feministiskt initiativ och vår politik strävar efter att underlätta för alla att vara verksamma i alla branscher de önskar. Annat vore inte förenligt med vår politik eller det jämställda och jämlika samhälle vi arbetar för.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s